Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Den centraliserade justeringspotten om 0,4 procent för AKTA, TS och TIM-AKA

Nummer: 4/2024
Publicerad: 19.04.2024
Bifogas Cirkulär 4  2024 - Den centraliserade justeringspotten om  0,4 procent för AKTA, TS och TIM-AKA

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2024

Nummer: 3/2024
Publicerad: 13.02.2024
Bifogas Cirkulär 3 2024 - Ersättningar för resekostnader från 1.1.2024

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2024

Nummer: 2/2024
Publicerad: 05.02.2024
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Cirkulärlista för 2023

Nummer: 1/2024
Publicerad: 05.02.2024
Bifogas Cirkulär 1 2024 - Cirkulärlista för 2023

Offentlighetslag för Åland (2021:79) och de kommunala lönerna

Nummer: 15/2023
Publicerad: 01.11.2023
Bifogas Cirkulär 15 2023 - Offentlighetslag för Åland (2021:79) och de kommunala lönerna.

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2023

Nummer: 14/2023
Publicerad: 15.09.2023
I länken nedan bifogas godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2023:
 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 13/2023
Publicerad: 14.09.2023
Bifogas Cirkulär 13 2023 - Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

De tryckta UKTA-böckerna

Nummer: 12/2023
Publicerad: 14.07.2023
De tryckta böckerna för UKTA 2022-2025 har nu anlänt från tryckeriet och kan beställas enligt anvisningarna i denna l

De tryckta avtalsböckerna

Nummer: 11/2023
Publicerad: 29.06.2023
De tryckta böckerna för AKTA 2022-2025 har nu anlänt från tryckeriet och kan beställas enligt anvisningarna i denna l

Stupstockens effekter på avtalsuppgöreslen samt anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten

Nummer: 9/2023
Publicerad: 05.05.2023
Bifogas Cirkulär 9 2023 - Stupstockens effekter  på avtalsuppgöreslen samt anvisningar för beräkning av den lokala ju

UKTA 2022-2025

Nummer: 8/2023
Publicerad: 06.04.2023
Bifogas Cirkulär 8 2023 - UKTA 2022-2025 i PDF samt bilagor till cirkuläret.
 

Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning

Nummer: 7/2023
Publicerad: 28.03.2023
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2023

Nummer: 6/2023
Publicerad: 28.03.2023
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Korrigering i bilagan i cirkulär 4/2023

Nummer: 5/2023
Publicerad: 26.03.2023
Bilagan till cirkulär 4/2023 har uppdaterats gällande maximibeloppen för utrikesdagtraktamenten då en felaktighet upp

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2023

Nummer: 4/2023
Publicerad: 05.02.2023
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal 2022–2025 (TS-22)

Nummer: 3/2023
Publicerad: 31.01.2023
Avtalsperioden är 1.4.2022–30.4.2025. Under den treåriga avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. År 2022 ökar kostnaderna med i genomsnitt 1,76 procent. År 2023 är kostnadsökningen i genomsnitt minst 3,05 procent och år 2024 i genomsnitt minst 3,11 procent.
Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal (TS -22)
En bilaga till underteckningsprotokollet till TS finns i cirkulärbilaga 1. Åländska avvikelser finns i bilaga 2.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Cirkulärlista för 2022

Nummer: 1/2023
Publicerad: 18.01.2023
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2022 bifogas för
kännedom.
         

Underteckningsprotokoll för TIM-AKA

Nummer: 10/2022
Publicerad: 24.11.2022
Med detta cirkulär publiceras underteckningsprotokollet för TIM-AKA.

Underteckningsprotokoll för AKTA, TS och UKTA

Nummer: 9/2022
Publicerad: 08.11.2022
Med detta cirkulär publiceras underteckningsprotokollen för AKTA, UKTA och TS.

Korrigering cirkulär 7

Nummer: 8/2022
Publicerad: 21.10.2022
Korrigering gjord i cirkulär 7/2022 gällande TS-justering 1.11.2022. Cirkulär 7 är uppdaterat 21.10.2022.

Information för att underlätta arbetet med förhandlingsresultaten

Nummer: 7/2022
Publicerad: 20.10.2022
Parterna närmar sig slutskedet av förhandlingarna och kommer sannolikt att signera underteckningsprotokoll under veck

Tilläggsavtal om löneutbetalning vid föräldraledigheter

Nummer: 6/2022
Publicerad: 29.06.2022
​Med anledning av ändringarna i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) som träder i kraft 1 augusti 2022 har parterna e

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 5/2022
Publicerad: 25.03.2022
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Nyttiga länkar gällande 48 a § i smittskyddslagen

Nummer: 4/2022
Publicerad: 21.01.2022
Utöver den lagtext och proposition som lyfts i KAD cirkulär 2/2022 kan också informationen i länkarna nedan vara behj

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2022

Nummer: 3/2022
Publicerad: 19.01.2022
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Nummer: 2/2022
Publicerad: 18.01.2022
Finlands riksdag antog den 28 december 2021 en lag om tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Cirkulärlista för 2021

Nummer: 1/2022
Publicerad: 18.01.2022
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2021 bifogas för kännedom.
         

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2022

Nummer: 9/2021
Publicerad: 31.12.2021
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2021

Nummer: 8/2021
Publicerad: 10.09.2021
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

De åländska avtalen oförändrade

Nummer: 7/2021
Publicerad: 26.08.2021
Med anledning av de reformer som genomförs i rikets kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal den 1 september 2021

Rättelse till cirkulär 4

Nummer: 6/2021
Publicerad: 19.08.2021
Cirkulär 4/2021  innehöll en  fekatighet gällande lönen för lönegrupp 4 03 01 09 2ÅL.

Tryckta avtalsböcker

Nummer: 5/2021
Publicerad: 27.07.2021
De åländska kommunala kollektivavtalen 2020-2021 har nu kommit från tryckeriet.

Tjänstevillkor för skolföreståndare och studiolärare

Nummer: 4/2021
Publicerad: 30.06.2021
Parterna har förhandlat fram tjänstevillkor för skolföreståndare samt undervisningsskyldighet för studiolärarare i en

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 3/2021
Publicerad: 11.03.2021
Ersättning för måltidskostnader

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2021

Nummer: 2/2021
Publicerad: 22.01.2021
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulärlista för 2020

Nummer: 1/2021
Publicerad: 22.01.2021
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2020 bifogas för kännedom.
         

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2020-2021)

Nummer: 15/2020
Publicerad: 23.12.2020
Det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) är i kraft 1.5.2020-31.3.2022.

Rättelse till cirkulär 13

Nummer: 14/2020
Publicerad: 16.12.2020
Cirkulär 13/2020 bilaga 4  innehåller fekatighet gällande arvoden,  konst- och färdighetsämnen §23.

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021

Nummer: 13/2020
Publicerad: 15.12.2020
Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas underteckningsprotokoll för UKTA, tillämpningsanvisningar för avtalsändrin

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021

Nummer: 11/2020
Publicerad: 01.12.2020
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021

Underteckningsprotokoll för UKTA

Nummer: 10/2020
Publicerad: 30.10.2020
Underteckningsprotokoll för UKTA
Parterna har undertecknat avtal inom UKTA.

Rättelse till cirkulär 8

Nummer: 9/2020
Publicerad: 26.10.2020
Cirkulär 8/2020 innehåller fekatighet kring tidpunkter för lönejusteringar.

Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om en engångspott

Nummer: 7/2020
Publicerad: 03.07.2020
I samband med förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen 2018–2019 kom parterna också överens om en engångspott

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2020
Publicerad: 16.06.2020
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraf

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2020
Publicerad: 12.06.2020
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019