Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Filtrera på nummer, exempelvis "15"
Filtrera på år, exempelvis "2018"

Stupstockens effekter på avtalsuppgöreslen samt anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten

Nummer: 9/2023
Publicerad: 05.05.2023
Bifogas Cirkulär 9 2023 - Stupstockens effekter  på avtalsuppgöreslen samt anvisningar för beräkning av den lokala ju

UKTA 2022-2025

Nummer: 8/2023
Publicerad: 06.04.2023
Bifogas Cirkulär 8 2023 - UKTA 2022-2025 i PDF samt bilagor till cirkuläret.
 

Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning

Nummer: 7/2023
Publicerad: 28.03.2023
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2023

Nummer: 6/2023
Publicerad: 28.03.2023
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Korrigering i bilagan i cirkulär 4/2023

Nummer: 5/2023
Publicerad: 26.03.2023
Bilagan till cirkulär 4/2023 har uppdaterats gällande maximibeloppen för utrikesdagtraktamenten då en felaktighet upp

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2023

Nummer: 4/2023
Publicerad: 05.02.2023
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal 2022–2025 (TS-22)

Nummer: 3/2023
Publicerad: 31.01.2023
Avtalsperioden är 1.4.2022–30.4.2025. Under den treåriga avtalsperioden ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. År 2022 ökar kostnaderna med i genomsnitt 1,76 procent. År 2023 är kostnadsökningen i genomsnitt minst 3,05 procent och år 2024 i genomsnitt minst 3,11 procent.
Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal (TS -22)
En bilaga till underteckningsprotokollet till TS finns i cirkulärbilaga 1. Åländska avvikelser finns i bilaga 2.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Cirkulärlista för 2022

Nummer: 1/2023
Publicerad: 18.01.2023
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2022 bifogas för
kännedom.
         

Underteckningsprotokoll för TIM-AKA

Nummer: 10/2022
Publicerad: 24.11.2022
Med detta cirkulär publiceras underteckningsprotokollet för TIM-AKA.

Underteckningsprotokoll för AKTA, TS och UKTA

Nummer: 9/2022
Publicerad: 08.11.2022
Med detta cirkulär publiceras underteckningsprotokollen för AKTA, UKTA och TS.

Korrigering cirkulär 7

Nummer: 8/2022
Publicerad: 21.10.2022
Korrigering gjord i cirkulär 7/2022 gällande TS-justering 1.11.2022. Cirkulär 7 är uppdaterat 21.10.2022.

Information för att underlätta arbetet med förhandlingsresultaten

Nummer: 7/2022
Publicerad: 20.10.2022
Parterna närmar sig slutskedet av förhandlingarna och kommer sannolikt att signera underteckningsprotokoll under veck

Tilläggsavtal om löneutbetalning vid föräldraledigheter

Nummer: 6/2022
Publicerad: 29.06.2022
​Med anledning av ändringarna i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) som träder i kraft 1 augusti 2022 har parterna e

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 5/2022
Publicerad: 25.03.2022
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Nyttiga länkar gällande 48 a § i smittskyddslagen

Nummer: 4/2022
Publicerad: 21.01.2022
Utöver den lagtext och proposition som lyfts i KAD cirkulär 2/2022 kan också informationen i länkarna nedan vara behj

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2022

Nummer: 3/2022
Publicerad: 19.01.2022
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Nummer: 2/2022
Publicerad: 18.01.2022
Finlands riksdag antog den 28 december 2021 en lag om tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Cirkulärlista för 2021

Nummer: 1/2022
Publicerad: 18.01.2022
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2021 bifogas för kännedom.
         

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2022

Nummer: 9/2021
Publicerad: 31.12.2021
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2021

Nummer: 8/2021
Publicerad: 10.09.2021
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

De åländska avtalen oförändrade

Nummer: 7/2021
Publicerad: 26.08.2021
Med anledning av de reformer som genomförs i rikets kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal den 1 september 2021

Rättelse till cirkulär 4

Nummer: 6/2021
Publicerad: 19.08.2021
Cirkulär 4/2021  innehöll en  fekatighet gällande lönen för lönegrupp 4 03 01 09 2ÅL.

Tryckta avtalsböcker

Nummer: 5/2021
Publicerad: 27.07.2021
De åländska kommunala kollektivavtalen 2020-2021 har nu kommit från tryckeriet.

Tjänstevillkor för skolföreståndare och studiolärare

Nummer: 4/2021
Publicerad: 30.06.2021
Parterna har förhandlat fram tjänstevillkor för skolföreståndare samt undervisningsskyldighet för studiolärarare i en

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 3/2021
Publicerad: 11.03.2021
Ersättning för måltidskostnader

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2021

Nummer: 2/2021
Publicerad: 22.01.2021
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulärlista för 2020

Nummer: 1/2021
Publicerad: 22.01.2021
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2020 bifogas för kännedom.
         

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2020-2021)

Nummer: 15/2020
Publicerad: 23.12.2020
Det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) är i kraft 1.5.2020-31.3.2022.

Rättelse till cirkulär 13

Nummer: 14/2020
Publicerad: 16.12.2020
Cirkulär 13/2020 bilaga 4  innehåller fekatighet gällande arvoden,  konst- och färdighetsämnen §23.

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021

Nummer: 13/2020
Publicerad: 15.12.2020
Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas underteckningsprotokoll för UKTA, tillämpningsanvisningar för avtalsändrin

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021

Nummer: 11/2020
Publicerad: 01.12.2020
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021

Underteckningsprotokoll för UKTA

Nummer: 10/2020
Publicerad: 30.10.2020
Underteckningsprotokoll för UKTA
Parterna har undertecknat avtal inom UKTA.

Rättelse till cirkulär 8

Nummer: 9/2020
Publicerad: 26.10.2020
Cirkulär 8/2020 innehåller fekatighet kring tidpunkter för lönejusteringar.

Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om en engångspott

Nummer: 7/2020
Publicerad: 03.07.2020
I samband med förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen 2018–2019 kom parterna också överens om en engångspott

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2020
Publicerad: 16.06.2020
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraf

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2020
Publicerad: 12.06.2020
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Nyttiga länkar under undantagsförhållandet

Nummer: 3/2020
Publicerad: 26.03.2020
Under rådande omständigheter har flertalet anställningsfrågor uppstått.

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2020

Nummer: 2/2020
Publicerad: 23.01.2020
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulärlista för 2019

Nummer: 1/2020
Publicerad: 20.01.2020
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2019 bifogas för kännedom.
 

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn

Nummer: 15/2019
Publicerad: 30.12.2019
I underteckningsprotokollen till de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för avtalsperioden 2018-2019 har pa

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2020

Nummer: 14/2019
Publicerad: 30.12.2019
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Ny webbsida

Nummer: 13/2019
Publicerad: 05.12.2019
Ålands kommunförbund har tagit i bruk en ny webbsida, https://www.kommunforbundet.ax
Detta innebär att även de delar som tillhör Kommunala avtalsdelegationen kommer övergå till det nya formatet.
Sidan och sökvägarna kommer att se litet annorlunda ut men materialet, också tidigare publicerat, ska vara det samma.
I och med övergången kommer en del material att behöva publiceras på nytt. Vi arbetar som bäst med uppdateringarna och strävar efter att övergången ska gå så smidigt som möjligt.
Målet är att allt material åter ska ligga ute på sidan inom kort.  Vid behov kan ni kontakta avtalschef Jesper Strandvik om ni saknar något.

Anvisningar om dygnsvila för arbetsskiftesplaneringen

Nummer: 12/2019
Publicerad: 26.12.2019
Med anledning av den nya arbetstidslagen som beskrivs i KAD cirkulär 10/2019 publiceras dessa förtydligande anvisning

Den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande

Nummer: 10/2019
Publicerad: 30.12.2019
Den nya arbetstidslagen för anställda i arbetsavtalsförhållande (FFS 872/2019) träder i kraft 1.1.2020.

Den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande

Nummer: 10/2019
Publicerad: 30.12.2019
Den nya arbetstidslagen för anställda i arbetsavtalsförhållande (FFS 872/2019) träder i kraft 1.1.2020.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019