Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2024

Nummer: 2/2024

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT cirkulär 30/2023 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2024.                                                                                    

Följ denna länk för KT cirkulär 30/2023 för godkända fackliga utbildningar 2024:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2023/30/godkand-facklig-utbildning-ar-2024

 

Länk till cirkulären:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilaga:

Publicerad 5.2.2024
Uppdaterad 5.2.2024