Remisser

2020

1. Yttrande över ändring av kommunalskattelagen fst elektroniskt beslut 12.2.2020

2. Yttrande över ändring av 2 § LF om tillämpning av riksförordningar om socialvård  FD tjänstemannayttrande 17.4

3. Yttrande över förslag till ny Offentlighetslagstiftning i Landskapet Åland fst § 20/11.6.2020

4. Yttrande över förslag till ändring av Grundskolelag och LL om Barnomsorg och Grundskola tjänstemannayttrande 16.6.2020

 

2019

1. Yttrande över socialvårdslagspaketet förbundsstyrelsen § 4 /15.2.2019

2. Yttrande över betänkande om offentlighetslagstiftningen § 12/26.3.2019

3. Yttrande över vissa kompensationer 2019 / Ändring av LL om Landskapsandelar § 13/26.3.2019

4. Yttrande med anledning av komplettering av förlsag till äldrelag § 20/26.4.2019

5. Yttrande med anledning av förslag till reviderad vattenlag § 21/26.4.2019

6. Yttrande med anledning av förslag till ny barnomsorgs- och grundskolelag § 27/26.4.2019

7. Pressmeddelande 5.7.2019 § 31/26.6.2019

8. Förbundsstyrelsens ställningstagande inför nytt regeringsprogram § 47 /8.11.2019

Publicerad 2.3.2020
Uppdaterad 16.6.2020