Remisser

2020

1. Yttrande över ändring av kommunalskattelagen fst elektroniskt beslut 12.2.2020

2. Yttrande över ändring av 2 § LF om tillämpning av riksförordningar om socialvård  FD tjänstemannayttrande 17.4

3. Yttrande över förslag till ny Offentlighetslagstiftning i Landskapet Åland fst § 20/11.6.2020

4. Yttrande över förslag till ändring av Grundskolelag och LL om Barnomsorg och Grundskola tjänstemannayttrande 16.6.2020

5. Yttrande om förslag till slopande av affärstidslagstiftningen tjänstemannayttrande 10.8.2020

6. Yttrande om förslag om anpassning av landskapsandelssystemet fst § 30/11.9.2020

 

2019

1. Yttrande över socialvårdslagspaketet förbundsstyrelsen § 4 /15.2.2019

2. Yttrande över betänkande om offentlighetslagstiftningen § 12/26.3.2019

3. Yttrande över vissa kompensationer 2019 / Ändring av LL om Landskapsandelar § 13/26.3.2019

4. Yttrande med anledning av komplettering av förlsag till äldrelag § 20/26.4.2019

5. Yttrande med anledning av förslag till reviderad vattenlag § 21/26.4.2019

6. Yttrande med anledning av förslag till ny barnomsorgs- och grundskolelag § 27/26.4.2019

7. Pressmeddelande 5.7.2019 § 31/26.6.2019

8. Förbundsstyrelsens ställningstagande inför nytt regeringsprogram § 47 /8.11.2019

Publicerad 2.3.2020
Uppdaterad 14.9.2020