Remisser

2021

1. Yttrande till Ålands Landskapsregring med anledning av rikets välfärdsreform 29.1.2020 med stöd av fst 12/22.1.2021

2. Yttrande över förslag till ändring av LL om tillämpning i Landskapet Ålands av vissa riksförfattningar om socialvård 5.3.2021 FD tjänstemannayttrande

3. Yttrande över förslag till uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten fst 16/19.3.2021

4. Yttrande över förslag till fordning om elektronisk arkivering 15.4.2021 FD tjänstemannayttrande

5. Yttrande över blankettlag om tillämpning i landskapet Ålands av arbetstidslagen KAD 31.3.2021

6. Yttrande över ändring av LL om bostadsproduktion fst § 35/1.7.2021

7. Yttrande över förslag om lagstiftning om näringsrätt och näringstillstånd fst § 36/1.7.2021

2020

1. Yttrande över ändring av kommunalskattelagen fst elektroniskt beslut 12.2.2020

2. Yttrande över ändring av 2 § LF om tillämpning av riksförordningar om socialvård  FD tjänstemannayttrande 17.4

3. Yttrande över förslag till ny Offentlighetslagstiftning i Landskapet Åland fst § 20/11.6.2020

4. Yttrande över förslag till ändring av Grundskolelag och LL om Barnomsorg och Grundskola tjänstemannayttrande 16.6.2020

5. Yttrande om förslag till slopande av affärstidslagstiftningen tjänstemannayttrande 10.8.2020

6. Yttrande om förslag om anpassning av landskapsandelssystemet fst § 30/11.9.2020

 

2019

1. Yttrande över socialvårdslagspaketet förbundsstyrelsen § 4 /15.2.2019

2. Yttrande över betänkande om offentlighetslagstiftningen § 12/26.3.2019

3. Yttrande över vissa kompensationer 2019 / Ändring av LL om Landskapsandelar § 13/26.3.2019

4. Yttrande med anledning av komplettering av förlsag till äldrelag § 20/26.4.2019

5. Yttrande med anledning av förslag till reviderad vattenlag § 21/26.4.2019

6. Yttrande med anledning av förslag till ny barnomsorgs- och grundskolelag § 27/26.4.2019

7. Pressmeddelande 5.7.2019 § 31/26.6.2019

8. Förbundsstyrelsens ställningstagande inför nytt regeringsprogram § 47 /8.11.2019

Publicerad 2.3.2020
Uppdaterad 2.7.2021