Samhällsplanering och byggande

Landskapet Åland har en egen plan- och bygglag som reglerar de flesta frågor som rör markanvädning och byggande. 

Samhållplanering

Kommunerna på Åland har planeringmonopol när det gäller verksamhet på kommunens område.

Byggnadsinspektion

Kommunerna ansvarar för bygglov och byggnadsanmälningar i enlighet med bestämmelserna i PBL och i enlighet med kommunens byggnadsordning. 

Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet ÅMHM, som lyder under Ålands Landskapsregering, ansvara för miljöhälsofrågor och vattenskyddsfrågor samt sådana miljötillståndsfrågor som kommunerna inte hanterar

 

Publicerad 10.12.2018
Uppdaterad 3.1.2022