Organisation

Ålands kommunförbund utgör juridiskt sett ett kommunalförbund, vilket regleras i kommunallagens 12 kap. Kommunallagens 13 kap reglerar skilt just Ålands kommunförbund. Som för alla andra kommunalförbund bygger det på ett grundavtal mellan medlemskommunerna.

Förbundsstämman 2016 - 2019 

Kommunerna utser sina ombud till stämman som är förbundets högsta beslutande organ. 

Ombuden väljs för fyra år och mandatperioden följer kommunvalet. Nuvarande mandatperiod är 2016–2019.

Förbundsstämmans medlemmar
Ordförande Niklas Eriksson Föglö
1.viceordöförande Kjell Berndtsson Geta
2.viceordöförande Peggy Eriksson Jomala
Brändö Jonny Karlström Tommy Öström
Eckerö Anders Svebilius Mikael Selander
Finström Åke Mattson Rolf Karlsson
Föglö Niklas Eriksson Maria Svedmark
Geta Kjell Berndtsson Göran Gottberg
Hammarland Lars Häggblom Tomas Blomberg
Jomala Roger Eriksson Peggy Eriksson
Kumlinge Ingrid Nygård-Sundman Mia Hanström
Kökar Kurt Forsman Christian Pleijel
Lemland Gun Holmström Conny Rosenberg
Lumparland Pia Eriksson Brage Willhelms
Saltvik Runar Karlsson Jan Salmén
Sottunga Björn Rönnlöf Göran Stenros
Sund Dorita Lindholm Gard Larpes
Vårdö Susanne Nordberg Anders Englund

Förbundsstyrelsen

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund utser styrelsen som ansvarar för förbundets verksamhet och den politiska linjen. 

Styrelsen väljs för två år, och nuvarande period är 2018-2019.

Mandaten i styrelsen ska ha regional spridning.

Förbundsstyrelsens medlemmar
Håkan Lundberg ordförande Finström
Gun Holmström vice ordförande Lemland
Christian Dreyer ledamot Kumlinge
Susann Fagerström ledamot Eckerö
Runar Karlsson ledamot Saltvik
Dorita Lindholm ledamot Sund
Roger Slotte ledamot Jomala
Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 5.12.2019