Organisation

Ålands kommunförbund utgör juridiskt sett ett kommunalförbund, vilket regleras i kommunallagens 12 kap. Kommunallagens 13 kap reglerar skilt just Ålands kommunförbund. Som för alla andra kommunalförbund bygger det på ett grundavtal mellan medlemskommunerna.

Förbundsstämman 2020 - 2023 

Kommunerna utser sina ombud till stämman som är förbundets högsta beslutande organ. 

Ombuden väljs för fyra år och mandatperioden följer kommunvalet. Nuvarande mandatperiod är 2020-2023.

Förbundsstämmans medlemmar
Ordförande Niklas Eriksson Föglö
1.viceordförande Anders T Karlsson Hammarland
2.viceordförande Johan Lindholm Sund
Brändö Jörgen Gustafsson Klas-Göran Englund
Eckerö Anders Svebilius Jan-Anders Öström
Finström Roger Höglund Lene-Maj Johansson
Föglö Niklas Eriksson Gun-Britt Gullbrandsson
Geta Kjell Berndtsson Göran Gottberg
Hammarland Lars Häggblom Anders T Karlsson
Kumlinge Ingrid Nygård-Sundman Torbjörn Engman
Kökar Johan Rothberg Christian Pleijel
Lemland Gun Holmström Mathias Sandberg
Lumparland Pia Eriksson Brage Wilhelms
Saltvik Mathias Johansson Runar Karlsson
Sottunga Björn Rönnlöf Göran Stenros
Sund Dorita Lindholm Johan Lindholm
Vårdö Fanny Sjögren Anders Englund

Förbundsstyrelsen

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund utser styrelsen som ansvarar för förbundets verksamhet och den politiska linjen. 

Styrelsen väljs för två år, och nuvarande period är 2022 -2023.

Mandaten i styrelsen ska ha regional spridning.

Förbundsstyrelsens medlemmar
Gun Holmström ordförande Södra Åland
Sven-Anders Danielsson vice ordförande Norra Åland
Pia Eriksson ledamot Södra Åland
Ann-Sofie Stjärnfelt ledamot Södra Åland
Kjell Berndtsson ledamot Norra Åland
Kennet Lundström ledamot Skärgården
Henry Lindström ledamot Norra Åland
Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 20.2.2024