Organisation

Ålands kommunförbund utgör juridiskt sett ett kommunalförbund, vilket regleras i kommunallagens 12 kap. Kommunallagens 13 kap reglerar skilt just Ålands kommunförbund. Som för alla andra kommunalförbund bygger det på ett grundavtal mellan medlemskommunerna.

Förbundsstämman 2024 - 2027

Kommunerna utser sina ombud till stämman som är förbundets högsta beslutande organ. 

Ombuden väljs för fyra år och mandatperioden följer kommunvalet. 

Förbundsstämmans medlemmar
Ordförande Niklas Eriksson Föglö
1.viceordförande Matilda Björklund Vårdö
2.viceordförande Miina Fagerlund Finström
Brändö Jörgen Gustafsson Tommy Öström
Eckerö Anders Svebilius Ann-Sofi Stjärnfelt
Finström Roger Höglund Miina Fagerlund
Föglö Niklas Eriksson Gun-Britt Gullbrandsson
Geta Helena Martinsson Göran Gottberg
Hammarland Lars Häggblom Anders T Karlsson
Kumlinge Gun-Mari Lindholm Lenny Karlsson
Kökar Niclas Karlsson Lotta Eriksson
Lemland Gun Holmström Maiken Poulsen-Englund
Lumparland Pia Eriksson Guy Björkqvist
Saltvik Mathias Johansson Thommy Fagerholm
Sottunga Björn Rönnlöf Göran Stenros
Sund Tony Ek Bengt Karlsson
Vårdö Mikael Lindholm Matilda Björklund

 

Förbundsstyrelsen 2024-2025

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund utser styrelsen som ansvarar för förbundets verksamhet och den politiska linjen. 

Styrelsen väljs för två år, mandaten i styrelsen ska ha regional spridning.

Förbundsstyrelsens medlemmar
Thomas Mattsson ordförande Norra Åland
Ann-Sofi Stjärnfelt vice ordförande Södra Åland
Marika Blomqvist ledamot Skärgården
Bengt Karlsson ledamot Norra Åland
Henry Lindström ledamot Norra Åland
Anders T Karlsson ledamot Södra Åland
Pia Eriksson ledamot Södra Åland
Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 7.6.2024