Kökars brandbil

Brand- och räddningsväsendet

Kommunerna på Åland upprätthåller brand- och räddningsväsende i enlighet med Räddningslagen för landskapet Åland.

Räddningsväsendets verksamhet bygger till stor del på den omfattande frivilliga brandkårsverksamheten på Åland. Kommunerna svarar för myndighetsutövning och ledningen av verksamheten och bidrar till kårernas verksamhet och står för investeringar i utrustning och materiel.

Räddningsverket i Mariehamn har anställd personal och sköter även på basen av avtal med Ålands Hälso- och Sjukvård sjuktransporterna i landskapet. 

Publicerad 12.12.2018
Uppdaterad 3.1.2022