Intressebevakning

Ålands kommunförbund arbetar med intressebevakning och kunskapsspridning, samtidigt som kommunförbundet är ett forum för öppna diskussioner vid konferenser, kurser och andra möten.

Ålands kommunförbundet talar för gemensamma intressen och driver kommunala frågor på landskapsnivå.

Vi bevakar den kommunala självstyrelsens intressen gentemot landskapet och analyserar exempelvis hur ny lagstiftning påverkar kommunernas ekonomi.

I kommunförbundets uppdrag ingår att arbeta för utveckling och ett närmare samarbete mellan våra medlemmar. Vi satsar särskilt på att stödja och underlätta samverkan mellan kommunerna.

Kommunförbundet arbetar också för att utveckla och stärka kommunernas roll som arbetsgivare, så att våra medlemmar kan erbjuda bättre och mer attraktiva arbetsplatser.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 3.12.2018