Underteckningsprotokoll för TIM-AKA

Nummer: 10/2022

Med detta cirkulär publiceras underteckningsprotokollet för TIM-AKA.

Vänligen notera att mer detaljerad information om avtalsuppgörelserna kommer att publiceras löpande vart efter att parterna har sammanställt materialet.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilagor:

 

 

Publicerad 24.11.2022
Uppdaterad 25.11.2022