Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 5/2022

I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är  26,21€ år 2022 (25,70 € år 2021).

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Län till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilaga: 

 

Publicerad 25.3.2022
Uppdaterad 25.3.2022