Underteckningsprotokoll för AKTA, TS och UKTA

Nummer: 9/2022

Med detta cirkulär publiceras underteckningsprotokollen för AKTA, UKTA och TS.

Cirkulär med underteckningsprotokollet för TIM-AKA publiceras inom kort.

Vänligen notera att mer detaljerad information om avtalsuppgörelserna kommer att publiceras löpande vart efter att parterna har sammanställt materialet.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cikrulären 

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilagor:

Publicerad 8.11.2022
Uppdaterad 8.11.2022