Ersättningar för resekostnader från 1.1.2024

Nummer: 3/2024

Bifogas Cirkulär 3 2024 - Ersättningar för resekostnader från 1.1.2024

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Publicerad 13.2.2024
Uppdaterad 13.2.2024