UKTA 2022-2025

Nummer: 8/2023

Bifogas Cirkulär 8 2023 - UKTA 2022-2025 i PDF samt bilagor till cirkuläret.

 

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilagor:

 

Publicerad 6.4.2023
Uppdaterad 6.4.2023