Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2023

Nummer: 14/2023

I länken nedan bifogas godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2023:

 

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2023/20/godkanda-andringar-tillagg-i-den-fackliga-utbildningen-ar-2023

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Publicerad 15.9.2023
Uppdaterad 15.9.2023