De tryckta UKTA-böckerna

Nummer: 12/2023

De tryckta böckerna för UKTA 2022-2025 har nu anlänt från tryckeriet och kan beställas enligt anvisningarna i denna länk:

https://www.kommunforbundet.ax/kommunala-avtalsdelegationen/kollektivavtal

På samma ställe publiceras böckerna i PDF-format. 

Jesper Strandvik,

Avtalschef

Publicerad 14.7.2023
Uppdaterad 14.7.2023