Kollektivavtal

Ålands kommunförbund tecknar genom Kommunala avtalsdelegationen fyra olika kollektivavtal.

Nuvarande avtalsperiod sträcker sig från den 1 mars 2017 till och med 28 februari 2018. Föregående avtalsperiod var 1 maj 2014 - 28 februari 2017.

Vi publicerar de aktuella avtalen längre ned på sidan, eventuella förändringar är beskrivna i de cirkulär avtalsdelegationen ger ut.

Du beställer avtalsböckerna här och hämtar dem enligt överenskommelse från kommunkansliet i Jomala, Godbyvägen 448.

Priserna är exklusive moms.

Anställningsavtal

Du kan spara tid genom att använda vår blankettmall för anställningsavtal (Word) för arbetstagare.

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 21.11.2018