Kollektivavtal

Ålands kommunförbund tecknar genom Kommunala avtalsdelegationen fyra olika kollektivavtal.

Nuvarande avtalsperiod sträcker sig från den 1 april 2022 till och med 30 april 2025.

Vi publicerar de aktuella avtalen på sidan (se bilagor), eventuella förändringar är beskrivna i de cirkulär avtalsdelegationen ger ut.

För AKTA och UKTA publiceras egna åländska böcker som går att beställa. Denna avtalsperiod publiceras AKTA något tidigare än UKTA. 

För TS  och TIM-AKA publiceras endast bilagor med då åländska avvikelserna. Bilagorna med de åländska avvikelserna finns att ladda ned i PDF-format (se bilagor)

Beställningar av avtalsböcker görs per e-post till:

loner@jomala.ax

Uppge ditt namn, organisationens namn, fakturaadress, postnummer samt postort i beställningen.

 

Om det finns behov av andra arrangemang gällande beställningarna kan ni kontakta lönekansliet vid Jomala kommun på tel. 329121 alternativt tel. 329123.

Hämtning sker enligt överenskommelse från kommunkansliet i Jomala, Godbyvägen 448.

Priserna är exklusive moms.

 

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 29.5.2024