De åländska avtalen oförändrade

Nummer: 7/2021

Med anledning av de reformer som genomförs i rikets kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal den 1 september 2021 informerar KAD om att uppgörelserna inte ingår i de åländska avtalen.

Förändringarna i riket gäller personal inom hälso- och sjukvård samt personal inom barnomsorg. Dessa områden faller inom den åländska lagstiftningsbehörigheten och verksamheterna är genom lagstiftning uppbyggda på olika sätt på Åland och i riket.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Länk till cirkulären 

Publicerad 26.8.2021
Uppdaterad 26.8.2021