Cirkulärlista för 2022

Nummer: 1/2023

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2022 bifogas för

kännedom.

         

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilaga:

Publicerad 18.1.2023
Uppdaterad 18.1.2023