Cirkulärlista för 2021

Nummer: 1/2022

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2021 bifogas för kännedom.

         

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Länk till cirkulären:  https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Publicerad 18.1.2022
Uppdaterad 18.1.2022