De tryckta avtalsböckerna

Nummer: 11/2023

De tryckta böckerna för AKTA 2022-2025 har nu anlänt från tryckeriet och kan beställas enligt anvisningarna i denna länk:

https://www.kommunforbundet.ax/kommunala-avtalsdelegationen/kollektivavtal

På samma ställe publiceras böckerna i PDF-format. 

UKTA 2022-2025 går i tryck något senare (beräknas skickas till tryckeriet denna vecka). Beställning görs på samma sätt som vid beställning av AKTA. 

 

Jesper Strandvik,

Avtalschef

Publicerad 29.6.2023
Uppdaterad 31.1.2024