Korrigering i bilagan i cirkulär 4/2023

Nummer: 5/2023

Bilagan till cirkulär 4/2023 har uppdaterats gällande maximibeloppen för utrikesdagtraktamenten då en felaktighet upptäcktes. Den korrigerade bilagan finns också bifogad i sin helhet med detta cirkulär.

 

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Publicerad 26.3.2023
Uppdaterad 26.3.2023