Den centraliserade justeringspotten om 0,4 procent för AKTA, TS och TIM-AKA

Nummer: 4/2024

Bifogas Cirkulär 4  2024 - Den centraliserade justeringspotten om  0,4 procent för AKTA, TS och TIM-AKA

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Publicerad 19.4.2024
Uppdaterad 19.4.2024