Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 13/2023

Bifogas Cirkulär 13 2023 - Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Bilagor:

Publicerad 14.9.2023
Uppdaterad 14.9.2023