Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2021

Nummer: 8/2021

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 14/2020 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2021.                                                                                    

Följ denna länk för KA cirkulär 14/2020 för godkända fackliga utbildningar 2021:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2020/14/godkand-facklig-utbildning-2021

Följ denna länk för KA cirkulär 9/2021 för godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2021:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2021/9/godkanda-andringar-tillagg-facklig-utbildning-2021

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länkt till cirkulären:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular 

Publicerad 10.9.2021
Uppdaterad 10.9.2021