Offentlighetslag för Åland (2021:79) och de kommunala lönerna

Nummer: 15/2023

Bifogas Cirkulär 15 2023 - Offentlighetslag för Åland (2021:79) och de kommunala lönerna.

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Bilagor:

Publicerad 1.11.2023
Uppdaterad 1.11.2023