Tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Nummer: 2/2022

Finlands riksdag antog den 28 december 2021 en lag om tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. I den tillfälliga ändringen av smittskyddslagen föreskrivs 48 a § smittskyddslagen.

Kommunala avtalsdelegationen uppmärksammar de åländska kommunerna och kommunalförbunden på att lagändringen också omfattar Åland.   

I länkarna nedan kan ni bekanta er med propositionen och den nya lagtexten. Vid frågor gällande tillämpning är avtalschefen behjälplig.

Länk till propositionen: https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2021/20210230.pdf

Länk till lagtexten: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20211378

         

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Publicerad 18.1.2022
Uppdaterad 18.1.2022