Ersättningar för resekostnader från 1.1.2022

Nummer: 9/2021

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2020–2021. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2022. De ersättningar som ändrats jämfört med 2021 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Om arbetsgivaren i början av året har betalat ersättningar enligt ersättningarna år 2021, korrigeras de retroaktivt så att de motsvarar ersättningarna år 2022.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Länk till cirkulären:  https://www.kommunforbundet.ax/cirkular 

 

Publicerad 31.12.2021
Uppdaterad 31.12.2021