Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2022

Nummer: 3/2022

Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Den i riket gemensamma utbildningsgruppen har i KA cirkulär 15/2021 behandlat vilka fackliga utbildningar som är godkända år 2022.                                                                                    

Följ denna länk för KA cirkulär 15/2021 för godkända fackliga utbildningar 2022:

https://www.kt.fi/sv/cirkular/2021/15/godkand-facklig-utbildning-ar-2022

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Publicerad 19.1.2022
Uppdaterad 19.1.2022