Material från seminarium

Seminarium om kommunalt samarbete med tema äldreomsorg - 30.09.2021

Sedan årsskiftet 2021 tillämpas en ny socialvårdslag och äldrelag, som fokuserar på servicelösningar med klienten i fokus. Lagstiftningen ställer krav på högre samarbete över organisationsgränserna.

De presentationer som hölls under seminariet hittas under bilagor, och det går också att titta på inspelningen från seminariet 

Seminarium om ny offentlighetslag - 27.10.2021

Den nya offentlighetslagen trädde i kraft 2021.

Publicerad 31.8.2021
Uppdaterad 20.2.2024