Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

Samarbete

Tjänstekollektivavtal om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och tjänstemän. 17.1.2017. 

Lär mer i det aktuella cirkuläret 11/2017

Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbetet. 22.12.2008. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_17_2008_arbetarskydd.pdf

Avtal om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige. 29.4.2013.  http://www.kommunforbundet.ax/files/avtal_om_tidsanv_och_kom_for_ink_bor...

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändningen och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige. 30.6.2015. http://www.kommunforbundet.ax/files/cirkular_10_tillampningen_av_avtalet...

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. 29.4.2013. http://www.kommunforbundet.ax/files/tjante_o_arbkollavt_om_uppsskydd_o_e...

Publicerad 5.9.2019
Uppdaterad 5.9.2019