Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland

Samarbete

Tjänstekollektivavtal om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och tjänstemän. 17.1.2017:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

Lär mer i det aktuella cirkuläret 11/2017:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular/samarbetsavtal-tjansteman-och-sa...

Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbetet. 22.12.2008:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

Avtal om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige. 29.4.2013.  

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/avtal_...

Tillämpningen av avtalet om tidsanvändningen och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige.

30.6.2015:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. 29.4.2013. 

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/tjante...

ARBETSHÄLSA

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning 30.12.2019:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular/skyddsklader-och-personlig-skydd...

Centralorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress. 3.11.2010:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular/huvudavtalsorganisationernas-rek...

Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa – rekommendation för kommunsektorn. 21.12.2012:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

Rekommendation om handläggning av missbruksproblem inom den kommunala förvaltningen. 25.5.2004:

-

PERSONALLEDNING, RESULTAT OCH KOMPETENS

Rekommendation om personalresurser i kommunsektorn. 6.10.2016:

-

Rekommendation om resultatutveckling i verksamheten. 14.1.2014:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

Rekommendationsavtal om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänste- kollektivavtal om facklig utbildning. 28.2.2011:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

Ställningstagande till strategiskt genomförande av kommunal service med hjälp av personalledning. 2014:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

ÖVRIGT

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet.

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular/ersattning-maltidskostnader-facklig-utbildning

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular/tjanste-och-arbetskollektivavtal-om-ekonomisk-forman-motsvarar-grupplivforsakring-6

Ersättning för resekostnader enligt AKTA bilaga 16:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular/ersattningar-resekostnader-fran-112023

Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan. 17.1.2017:

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/imported_files/cirkul...

 

 

 

Publicerad 5.9.2019
Uppdaterad 20.9.2023