Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress

Nummer: 8/2010

Cirkulär 8/2010

Avsikten med rekommendationen är att fästa uppmärksamhet på de skadeverkningar som arbetsrelaterad stress kan ge och vikten av att förebygga stress. Ett annat mål är att göra arbetsplatserna medvetna om hur man känner igen arbetsrelaterad stress och vad man kan göra för att förebygga och hantera skadlig stress.

Bilaga: Huvudavtalsorganisationernas rekommendation om arbetsrelaterad stress 

Cirkuläret som pdf

Publicerad 18.11.2010
Uppdaterad 21.8.2020