Kommunala avtalsdelegationen

Kommunala avtalsdelegationen är en del av Ålands kommunförbund. Dess uppgift är att på kommunernas och kommunalförbundens vägnar självständigt förhandla och avtala om anställningsvillkoren för kommunernas och kommunalförbundens tjänstemän och arbetstagare i enlighet med landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal och lagen om kommunala arbetskollektivavtal (FFS 670/1970).

Avtalsdelegationen består av sex medlemmar med personliga ersättare. Mandattiden är fyra år. Medlemmarna och ersättarna utses av Ålands kommunförbund (102 § kommunallagen). Till medlemmar och ersättare skall utses personer som representerar de kommunala arbetsgivarna och har kännedom om villkoren i anställningsförhållandena. Medlemmar och ersättare skall utses så att landskapets olika delar blir företrädda

Valbar till medlem i avtalsdelegationen är den som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet och som samtycker till att ta emot uppdraget i enlighet med 103 § i kommunallagen. Valbar till uppdrag i avtalsdelegationen är inte den som

1) (2017/119) den som är minderårig eller som har förklarats omyndig,

2) är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol eller

3) innehar förtroendeuppdrag i eller är anställd av tjänstemannaförening som avses i 3 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal eller av underförening till sådan förening.

Om medlem upphör att vara valbar förfaller uppdraget genast, varvid fyllnadsval skall förrättas.

Ledamöter i kommunala avtalsdelegationen

Medlemmar 2020-2023 :                                                   

Christian Nordas, ordförande, Mariehamn (ersättare: Tuula Mattsson)   

Dan Lindblom, vice ordförande, Södra Åland (ersättare: Anders T Karlsson)

Ulla Andersson, ledamot, Mariehamn (ersättare: Jill Fredrickson)                      

Berit Hampf, ledamot, Norra Åland (ersättare: Per Lycke)                     

Kerstin Lindholm, ledamot, Skärgården (ersättare: Susanne Öström)                   

Henrik Häggblom, ledamot, Mariehamn (ersättare: Sari Hautamäki)                      

Avtalschef:

Jesper Strandvik 

e-post: jesper.strandvik@kommun.ax

tel: 018- 329 144

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 27.9.2023