Utbildning

Ålands kommunförbund stöttar kommunalt anställda genom ett utbud av olika seminarier och kurser. Kommunförbundet ordnar kurser och utbildningar i egen regi om det är ändamålsenligt och underlättar och informerar om utbildningar som ordnas av andra huvudmän.

Kunskap är en förutsättning för medvetna beslut. Ålands kommunförbund tar fram statistik och utredningar inom aktuella områden. Vi ger därmed våra medlemmar underlag av hög kvalitet inför olika beslut.

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 5.11.2019