Stupstockens effekter på avtalsuppgöreslen samt anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten

Nummer: 9/2023

Bifogas Cirkulär 9 2023 - Stupstockens effekter  på avtalsuppgöreslen samt anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten som PDF.

 

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilagor:

 

 

Publicerad 5.5.2023
Uppdaterad 5.5.2023