Avvikelser för timanställda 2007-2009

Nummer: 13/2008

Cirkulär 13 /2008

Nu finns de åländska avvikelserna i Arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2007-2009

Vi skickar ut ett exemplar av den finländska avtalsboken TIM –AKA 2007 - 2009 till kanslierna. Om ni behöver fler exemplar är ni välkomna att beställa dem från Ålands kommunförbund för sex euro/st.

Publicerad 6.5.2008
Uppdaterad 29.11.2018