Avtalsändringar och kompletterande tillämpningsanvisningar för tolkningen av avtalsbestämmelserna i UKTA 2022–2025 del A, B och C

Nummer: 10/2023

Bifogas Cirkulär 10 2023 - Avtalsändringar och kompletterande tillämpningsanvisningar för tolkningen av avtalsbestämmelserna i UKTA 2022–2025 del A, B och C som PDF.

 

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilagor:

Publicerad 22.6.2023
Uppdaterad 22.6.2023