Uppsägsningsskydd och ersättning

Nummer: 3/2009

Cirkulär 3 /2009

Vi har nått ett förhandlingsresultat om innehållet  i tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig.

Avtalet träder i kraft från och med den 12 februari 2009.

Publicerad 2.1.2009
Uppdaterad 21.8.2020