Information om pågående förhandlingar

Nummer: 7/2018

Cirkulär 7/2018

Parterna har under våren förhandlat om de nya kollektivavtalen. I augusti väntas de liggande förslagen behandlas och undertecknas.

Parterna har varit överens om att rimlig tid ska ges för verkställande och administrering av retroaktiva justeringar.

Avtalschefen kommer att vara på semester under perioden 16.7-12.8.2018.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

 Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Publicerad 13.7.2018
Uppdaterad 21.8.2020