Högre ersättning för mat

Nummer: 4/2007

Cirkulär 4 /2007

Tjänte- och kollektivavtal om ersättning för de måltiderskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tjänste- och kollektivavtalet om facklig utbildning. Parterna kom överens om att ersättningen för de måltidskostnader i 9 § i rekommendationsavtalet är 22,32 euro under 2007.

Publicerad 10.4.2007
Uppdaterad 24.8.2020