Ersättningar för resekostnader i AKTA

Nummer: 16/2009

Cirkulär 16 /2009

De ersättningar för resekostnader som finns i bilagan till det  allmänna kommunal tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007 – 2009 justeras 1.1.2010. Justeringarna gäller kilometerersättningar, måltidsersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid både inrikes och utrikesresor.

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i bilaga 16

cirkuläret som pdf

Publicerad 30.12.2009
Uppdaterad 29.11.2018