Cirkulärlistan för år 2010

Nummer: 1/2011

Cirkulär 1/2011

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2010 bifogas för kännedom.

Bilaga: Cirkulärlista för år 2010 

Cirkuläret som pdf

Publicerad 11.1.2011
Uppdaterad 21.8.2020