Cirkulärlistan för 2008

Nummer: 2/2009

Cirkulär 2 /2009

Du som jobbar med löner och personal kan nu hitta rätt lättare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2008.

Du hittar också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket som gäller på Åland i listan. De finns med som bilagor till våra cirkulär.

Publicerad 1.1.2009
Uppdaterad 21.8.2020