Cirkulärlistan för 2007

Nummer: 2/2008

Cirkulär 2 /2008

Du som jobbar med löner och personal kan nu hitta rätt lättare bland alla avtalsnyheter med Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2007.

Du hittar också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket som gäller på Åland i listan. De finns med som bilagor till våra cirkulär.

Publicerad 10.1.2008
Uppdaterad 24.8.2020