Cirkulärlistan för 2006

Nummer: 1/2007

Cirkulär 1 /2007

Nu har vi sammanställt Kommunala avtalsdelegationens Cirkulärlista för 2006.

Här finns också de cirkulär från Kommunala arbetsmarknadsverket med, som har sänts ut som bilagor till våra cirkulär och som alltså gäller för Ålands del.

Publicerad 1.2.2007
Uppdaterad 24.8.2020