Cirkulärlista 2016

Nummer: 1/2017

Cirkulär 1/2017

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2016 bifogas för kännedom.Med vänliga hälsningar,


KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Ewa Danielsson
Avtalschef


Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2016

Cirkuläret som pdf 

Publicerad 18.1.2017
Uppdaterad 24.8.2020