Cirkulärlista 2015

Nummer: 1/2016

Cirkulär 1/2016

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2015 bifogas för kännedom.Med önskan om en god fortsättning på det nya året.


KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN


Ewa Danielsson
Avtalschef


Bilaga: Kommunala avtalsdelegationens cirkulärlista 2015

Cirkuläret som pdf.

Publicerad 5.1.2016
Uppdaterad 24.8.2020