Allmän löneförhöjning för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-16 (TS-14) 1.7.2015

Nummer: 9/2015

Cirkulär 9/2015

I underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 - 16 (TS-14) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

I enlighet med § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet (se cirkulär KAD 13/2014) har avtalsparterna enats om att tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner samt individuella tillägg och separattillägg höjs 1.7.2015 med 0,30 %. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-14 § 14.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Cirkuläret som PDF.

Publicerad 1.6.2015
Uppdaterad 24.8.2020