Allmän löneförhöjning för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) 1.7.2015

Nummer: 8/2015

Cirkulär 8/2015

I underteckningsprotokollet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollek-tivavtalet 2014 - 16 (AKTA) har avtalats om allmänna löneförhöjningar 1.7.2015.

I enlighet med § 2 mom. 4 i underteckningsprotokollet har avtalsparterna enats om att tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2015 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,30 %.

Underteckningsprotokollet samt lönerna från 1.7.2015 finns i AKTA 2014 - 16 och som bilagor till KAD cirkulär 12/2014.

Avtalsparterna vill samtidigt påminna om att inga förändringar äger rum i periodarbetstiden och hänvisar gällande detta till tidigare utskickat KAD cirkulär 5/2015. På Åland sker heller inte några förändringar i lönebilagorna 1, 2, 7 och 8, vilket Kommunarbetsgivarna informerat om i sitt cirkulär 9/14. Denna revidering sker dock inte på Åland, eftersom parterna istället kommit överens om en allmän förhöjning,

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Cirkuläret som PDF

Publicerad 1.6.2015
Uppdaterad 24.8.2020