Åländska avvikelser i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019 (TS-18)

Nummer: 17/2018

17/2018

Avtalsböckerna 2018

På Åland trycks ingen egen TS-18 utan rikets TS-18 gäller med bifogade åländska avvikelser (se bilaga 1). Information om rikets avtal hittar ni på Kommunarbetsgivarnas websida i länken nedan:

https://www.kt.fi/sv

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade och parterna har nått samför-stånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor

1. Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS-18

Publicerad 2.12.2018
Uppdaterad 9.1.2019