Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021

Nummer: 13/2020

Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas underteckningsprotokoll för UKTA, tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna, de ändrade avtalsbestämmelserna samt ställningstagande om arbetshälsa. Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Ändringar med anledning av den nya landskapslagen (2020/32) om barnomsorg och grundskola

Parterna kommer att göra en översyn av indelningen av grundlönernas lönepunkter så att terminologin stämmer överens med den nya lagstiftningen. Närmare information om detta publiceras senare.

Ställningstagande om arbetshälsa

Parterna har tagit fram ett gemensamt ställningstagande om arbetshälsa se bilaga 5.

Beställning av avtalsböcker

Information om beställning av de nya avtalsböckerna kommer senare.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

 

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Bilagor:

Publicerad 15.12.2020
Uppdaterad 16.12.2020