Ålands kommunförbunds framtidsseminarium 25.9.2019

Inspelning 1

Inspelning 2

Program

12.00 Inledning

12.15 I tur och ordning, eller allt på en gång? Strukturreformer - Magnus Sandberg

12.45 Kommunen som motor för lokalsamhället- Niklas Eriksson

13.00 Offentlig ekonomi - Andreas Johansson

13.15 Digitalisering och E-tjänster? Katarina Donning, ÅDA Lynn Häggblom, ÅDA

13.30 Hållbara kommuner? - Micke Larsson, Lr

14.00 Kaffe och mingel

14.30 Landskapsandelarna - en pedagogisk genomgång- Christian Dreyer

15.00 Paneldebatt och frågestund under ledning av Daniel Dahlén Ålandstidningen

Publicerad 2.10.2019
Uppdaterad 2.10.2019